W dniach 16.09 -20.09 zachęcamy wszystkich chętnych uczniów klas IV – VIII do zgłaszania swojej kandydatury na przewodniczącego skoły/członka samorządu.
Zapisywać się można u pani Agnieszki Ziółkowskiej

Harmonogram wyborów
16.09 – 20.09 – zgłaszanie swojej kandydatury
23.09 – 26.09 – kampania przedwyborcza
27.09 – GŁOSOWANIE