Wycieczka klas piątych. 

28 listopada klasy piąte uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej w ramach lekcji geografii. 

Najpierw udaliśmy się do Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, gdzie mieliśmy możliwość zapoznać się z kulturą, historią, folklorem oraz sztuką ludową Kurpi.

Zgromadzone są tam  przedmioty pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazujące dawną materialną kulturę tego regionu podzielonych na podzielone na tematyczne  działy: Tkactwo, Bursztyniarstwo, Stolarstwo, Szewstwo, Plecionkarstwo, W domu, W zagrodzie, Bartnictwo, Strój, Stajnia, Rzemiosło i Leśny. Zbiory uzupełnia także Biblioteka Kurpiowska.

Następnie pojechaliśmy do Ciechanowa zwiedzać Zamek Książąt Mazowieckich. Obejrzeliśmy wystawę „Fakty i mity ciechanowskiego zamku” gdzie zgromadzone zostały pamiątki. Na zamkowych basztach zwiedziliśmy wystawę stałą „Księstwo Mazowieckie 1200 – 1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”.

Cieszymy się, że udaje nam się bardziej poznawać nasz kraj poprzez uczestnictwo w wycieczkach dydaktycznych.