Bezpieczeństwo w sieci        

Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy. Nie publikuj w sieci swoich zdjęć.

Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś w sieci Cię zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Drodzy Rodzice!

W związku z wyjątkową sytuacją i koniecznością wprowadzenia przez szkoły nauczania zdalnego przypominamy, że:

  • należy czuwać nad tym, co Wasze dziecko robi, z jakich stron korzysta, z kim rozmawia posługując się Internetem
  • należy stale uświadamiać dziecku, że Internet daje okazję do nauki i zabawy, ale bywa również źródłem niebezpieczeństw
  • dziecko nie powinno nikomu podawać swoich danych
  • nie każda informacja wyczytana w sieci jest prawdziwa – należy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji!
  • w sieci jest wiele szkodliwych dla dzieci i zakazanych treści
  • warto wyposażyć komputer, z którego korzysta dziecko, w oprogramowanie filtrujące oraz kontrolnie sprawdzać w przeglądarce z jakich zasobów korzysta dziecko
  • w Internecie obowiązuje tzw. netykieta. Dotyczy to wszystkich użytkowników – Waszych dzieci również. Proszę zadbać o to, aby dziecko nie działało w żaden sposób na czyjąś szkodę, np. nie udostępniało nieprawdziwych czy obraźliwych informacji na czyjś temat, nie zamieszczało w sieci zdjęć i filmów naruszających czyjąś prywatność, godność.