Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci        

Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy. Nie publikuj w sieci swoich zdjęć.

Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś w sieci Cię zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Drodzy Rodzice!

W związku z wyjątkową sytuacją i koniecznością wprowadzenia przez szkoły nauczania zdalnego przypominamy, że:

  • należy czuwać nad tym, co Wasze dziecko robi, z jakich stron korzysta, z kim rozmawia posługując się Internetem
  • należy stale uświadamiać dziecku, że Internet daje okazję do nauki i zabawy, ale bywa również źródłem niebezpieczeństw
  • dziecko nie powinno nikomu podawać swoich danych
  • nie każda informacja wyczytana w sieci jest prawdziwa – należy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji!
  • w sieci jest wiele szkodliwych dla dzieci i zakazanych treści
  • warto wyposażyć komputer, z którego korzysta dziecko, w oprogramowanie filtrujące oraz kontrolnie sprawdzać w przeglądarce z jakich zasobów korzysta dziecko
  • w Internecie obowiązuje tzw. netykieta. Dotyczy to wszystkich użytkowników – Waszych dzieci również. Proszę zadbać o to, aby dziecko nie działało w żaden sposób na czyjąś szkodę, np. nie udostępniało nieprawdziwych czy obraźliwych informacji na czyjś temat, nie zamieszczało w sieci zdjęć i filmów naruszających czyjąś prywatność, godność.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze

Ważne informacje dot. nauczania zdalnego            

W związku z obecną sytuacją i decyzjami MEN o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania przypominamy że:

–  wg badań godziny najbardziej efektywnej nauki to 9.00-15.00

– w czasie pracy przy komputerze/tablecie/smartfonie należy robić przerwy, łączyć przemiennie pracę przy monitorze ekranowym z innymi rodzajami prac nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi            w innych pozycjach ciała.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci prosimy o korzystanie wyłącznie ze stron i materiałów wskazanych przez nauczycieli bądź udostępnianych           na stronie naszej szkoły.  Na stronach wymagających logowania prosimy pamiętać                 o tworzeniu trudnych do odgadnięcia haseł i w miarę możliwości instalować oprogramowanie antywirusowe.

Ważna informacja – nauczanie zdalne

Ważna informacja – nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją i decyzjami MEN o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania bardzo proszę o określenie możliwości korzystania przez Państwa dziecko w domu z komputera/laptopa/smartfona z dostępem do Internetu, umożliwiającym odbiór informacji przekazywanych przez nauczyciela, korzystanie z zajęć prowadzonych online, przesyłanie wykonanych zadań. 
Informacja ta jest niezbędna dla zorganizowania przez dyrektora możliwości realizacji podstawy programowej dla uczniów.

W związku z powyższym proszę o przesłanie do wychowawcy poprzez LIBRUSA stwierdzenia:
Moje dziecko (mię i nazwisko, klasa) ma warunki do uczestniczenia w kształceniu za pośrednictwem Internetu.
lub
Moje dziecko (Imię i nazwisko, klasa) nie ma warunków ku temu, żeby uczestniczyć w kształceniu za pośrednictwem Internetu.

Równocześnie informuję, że zostaliśmy zobligowani do stworzenia bazy numerów telefonów/e-maili Państwa i Państwa dzieci, potrzebnej do przygotowania zdalnej realizacji programów nauczania. Powyższe informacje proszę przesłać na konto wychowawcy poprzez LIBRUSA.

 W/w  informacje proszę przesłać do dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Magdalena Rak