SYMBOLE NARODOWE

SYMBOLE NARODOWE

 

 

Symbole narodowe są wokół nas. Na co dzień ich nie zauważamy, ale zwracamy na nie szczególną uwagę podczas świąt państwowych. Do oficjalnych symboli narodowych należą: godło, flaga, hymn.

Godło Rzeczypospolitej Polski – orzeł biały w koronie umieszczony na czerwonej tarczy herbowej. Jego głowa skierowana jest w prawą stronę. Korona, dziób i szpony są koloru złotego.

Powstanie godła związane jest z legendą o Lechu, Czechu i Rusie, z którą możecie zapoznać się poniżej:

https://www.bajkowyzakatek.eu/2010/11/polskie-legendy-o-lechu-czechu-i-rusie.html

Przez lata wygląd godła się zmieniał, ale w 1295 roku biały orzeł w koronie stał się herbem Państwa Polskiego.

 

Flaga – biało- czerwone barwy ułożone w dwóch poziomych pasach, jeden na drugim. Na górze biały, na dole czerwony.

Kolor biały to symbol dobra i szlachetności. Kolor czerwony natomiast oznacza odwagę i gotowość do poświęcenia swojego życia dla Ojczyzny.

Barwy flagi odzwierciedlają kolory godła. Biel- orzeł, czerwień- tarcza, na której umieszczony jest orzeł.

Po raz pierwszy barwa biało-czerwona uznana została za narodową 3 maja 1792. Od 2004 flaga ma swoje święto- 2 maja.

Ciekawostka: Polska posiada trzy flagi. Czy wiedziałeś o tym?

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej– najważniejsza, biało- czerwona.

 

Flaga Państwowa z godłem– ustanowiona w 1919r. Używana przez polskie ambasady i konsulaty za granicą, a także wywiesza się ją na lotniskach, w portach morskich i na statkach.

 

Bandera wojenna– umieszczana na masztach okrętów Marynarki Wojennej.

Hymn Narodowy – uroczysta pieśń skomponowana na cześć Ojczyzny. Grany jest podczas uroczystości państwowych i ważnych zawodów sportowych.

W 1797r. Józef Wybicki napisał patriotyczny wiersz na cześć polskiego wojska i jego dowódcy- generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Najprawdopodobniej do wiersza podłożył melodyjkę z pozytywki. Utwór ten dawał nadzieję na wywalczenie wolności, nie od razu stał się on hymnem. Przez sto lat był jedną z wielu najpopularniejszych pieśni patriotycznych. 26 lutego 1927r. Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem Polski.

Pamiętaj, aby w trakcie hymnu stać na baczność i zachować powagę!

https://www.youtube.com/watch?v=_5VZNXrywoo

 

Polskie symbole narodowe są chronione przez konstytucję. Odpowiednia ustawa określa warunki, na jakich godło oraz flaga mogą być używane.

Wyrażają one miłość do Ojczyzny, dążenie do jedności Narodu, tożsamości, pamięci oraz nadziei.

Polskim symbolom narodowym należy się szacunek. Pamiętajcie o tym!

 

Oprócz godła, flagi i hymnu mamy też znaki i przedmioty, które mają dla Polaków ogromne znaczenie, ponieważ wiążą się z naszymi tradycjami oraz przypominają o istotnych momentach w historii Polski. Oto niektóre z nich:

  • Szczerbiec– miecz koronacyjny królów Polski- jedna z najcenniejszych pamiątek narodowych.

  • Rogatywka– polska czapka wojskowa z kwadratowym denkiem i daszkiem.

  • Dzwon Zygmunta– najsłynniejszy polski dzwon, który wisi na wieży katedry, na Wawelu. Ufundował go Zygmunt I Stary, któremu zawdzięcza imię. Bije tylko podczas najważniejszych świąt kościelnych i państwowych.

  • „Bitwa pod Grunwaldem”– najsłynniejszy obraz Jana Matejki ukazujący zwycięstwo Polaków, który był poszukiwany przez Niemców podczas II wojny światowej, który chcieli spalić. Dziś jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.

  • Znak Polski Walczącej– Litera P z kotwicą, która zmienia się w literę W. Symbol niepokonanej Polski, który pochodzi z czasów II wojny światowej. Za malowanie go na murach groziła kara śmierci.

 

 

Konstytucja 3 maja

Konstytucja 3 maja

Już za chwilę obchodzić będziemy jedno z najważniejszych świąt państwowych: Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja 3 maja – Agata Dziechciarczyk

 

Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

 

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

 

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

                                                                                                                               

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja

Niech tę datę zna już każdy

 

Konstytucja (od łac. constituo „urządzać, ustanawiać, regulować”) to akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Obowiązująca Konstytucja Polski została podpisana w lipcu 1997 r. przez ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego, zaakceptowana wcześniej podczas referendum narodowego. Weszła w życie 17 października 1997 r. Porządkuje zasady ustrojowe państwa oraz kompetencje jej najważniejszych władz, prawa obywateli, jednym słowem reguluje najważniejsze zasady obowiązujące w państwie.

Każdy akt prawny uchwalony przez Sejm, zaakceptowany przez Senat, podpisany przez każdego kolejnego prezydenta RP musi być zgodny z Konstytucją!

Za kilka dni obchodzimy niezwykle ważne święto – Święto Konstytucji 3 maja.

Dlaczego jest ono tak istotne?

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r.
Prace nad ustawą zasadniczą trwały od 1788 r., kiedy zwołano Sejm, nazwany później Wielkim albo Czteroletnim. Pierwsze lata działalności Sejmu nie przyniosły wymiernych rezultatów, dopiero w 1791 r. podjęto reformatorskie uchwały. Były to: ustawa o sejmikach, ustawa o miastach królewskich, Ustawa Rządowa. Dwie pierwsze stały się później elementami Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja regulowała prawa i obowiązki mieszkańców kraju oraz zasady funkcjonowania władzy państwowej. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą zasadniczą (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych).

Konstytucja 3 Maja miała na celu wzmocnienie państwa i przywrócenie mu suwerenności. W zwięzły sposób charakteryzowała ustrój polityczny kraju oraz prawa i obowiązki obywateli, kierując się postępową myślą europejskiego Oświecenia.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad, w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

 

Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona została wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce miała zastąpić władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów. 

 

Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa jego wprowadzała do zdemoralizowanej przez przywileje Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej stracili najwięcej. W dniu 27 kwietnia  1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan (20 tysięcy) i armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do Polski.  Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię, składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany bitew, kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska poszła w rozsypkę, a sen o wolności umarł na kolejny wiek.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I Wojnie Światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II Wojny Światowej, w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej, Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3 – majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Święto Konstytucja, jak również sama ustawa zasadnicza, stało się symbolem wolności, sprawiedliwości, dumy i przynależności narodowej!!!

 

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

W uzgodnieniu z MEN CKE podała nowy harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020r.:

Termin główny:

Język polsk

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

godz. 9:00

Matematyka

17 czerwca 2020 r.(środa)

godz. 9:00

Język obcy nowożytny (angielski)

18 czerwca 2020 r.(czwartek)

godz. 9:00

Termin dodatkowy:

Język polski

7 lipca 2020 r. (wtorek)

godz.9:00

Matematyka 

8 lipca 2020 r.(środa)

godz.9:00

Język obcy nowożytny (angielski)

9 lipca 2020 r.(czwartek)

godz.9:00

 

Termin ogłoszenia wyników – do 31 lipca 2020r.

Zdrowe przekąski

Zdrowe przekąski

Zdrowe przekąski?

Prawidłowe żywienie dzieci jest warunkiem zdrowego rozwoju fizycznego i umysłowego, a także wzmacnia odporność naszych pociech. Zdrowa dieta dla dziecka to nie tylko dobrze skomponowany obiad, ale także przekąski, po które dzieci sięgają w różnych sytuacjach i o różnych porach dnia.

W Internecie krąży wiele żartów na temat tego, ile kilogramów przybędzie nam po pandemii i jak będziemy wyglądać po wyjściu z domu. Może to okres, kiedy powinniśmy więcej ćwiczyć… 😉 – teoretycznie przecież mamy więcej czasu. Oczywiście ciekawie dla dzieci byłoby gdyby aktywność fizyczna była wykonywana wspólnie z rodzicami, ale nie oszukujmy się…

Szkoda, że odebrane zostały naszym dzieciakom place zabaw i trzepaki, trudno o prawidłową sylwetkę, postawę, dobre samopoczucie, kiedy siedzimy w domu i mamy tak ograniczone możliwości. To jednak da się naprawić, nie zostaniemy w domu na zawsze. Powoli można zacząć spacerować, rolkować, rowerować. W tym czasie mocno ograniczonego ruchu warto też zadbać o zdrowie swoje i dzieci w inny sposób – zdrowo się odżywiając. Tutaj pole do popisu rodziców z dziećmi spore i chęci, zdaje się, jeszcze większe.

Wrzucam kilka przepisów na zdrowe przekąski. Może takie, które dziecko, szczególnie w szkole podstawowej, będzie już w stanie zrobić samo. Może dzięki nim czarne wróżbny dotyczące naszej sylwetki pozostaną bez pokrycia, a może wręcz przeciwnie, jeśli przepisy okażą się trafione J

Szaszłyki z serem i warzywami

Twój maluch domaga się czegoś do jedzenia, a lodówka świeci pustkami? Na pewno na dnie znajdziesz kawałek żółtego sera. (może jednak lepiej ten przepis zaplanować ) pokrój go w kostkę i nadziej na patyczki do szaszłyków razem z papryką, ogórkiem, rzodkiewką. Jeśli masz więcej czasu, możesz wyciąć różne kształty z sera, używając foremek do ciastek.

Frytki z batatów

Większość dzieciaków przepada za frytkami z ketchupem. Warto pokazać mu, że prosto można zrobić domowe frytki z ziemniaków – słodkich. Wystarczy pokroić je w słupki, skropić oliwą z oliwek i dodać trochę przypraw (słodkiej papryki, oregano, czosnku). Po ok. 30 minutach w piekarniku frytki są gotowe.

Miks orzechów

Migdały, nerkowce, brazylijskie, laskowe i włoskie – orzechy są pyszne i bardzo zdrowe. To świetne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów. Jeśli masz w domu ucznia, koniecznie serwuj mu jak najczęściej orzechy jako przekąskę. Składniki w nich zawarte świetnie wpływają na pracę mózgu, ułatwiają naukę i zapamiętywanie.

Galaretka z owocami

Wszystkie dzieci kochają słodycze. Przygotuj galaretkę ze świeżymi owocami. W pucharkach umieść różne owoce – maliny, porzeczki, jagody, borówki – i zalej je galaretką. Po kilku godzinach w lodówce będziesz mieć gotową przekąskę dla swoich łakomczuchów. A jeśli dodasz do tego porcje bitej śmietany…. 

Sałatka owocowa

Przepisy na przekąski dla dzieci powinny być przede wszystkim proste. W przypadku sałatki owocowej nie potrzebujesz żadnej receptury – wystarczy wziąć garść sezonowych owoców, pokroić je w równe cząstki, wymieszać, dosłodzić lekko miodem lub syropem klonowym i przyprawić odrobiną soku z cytryny, pomarańczy lub limonki.

Tosty z masłem orzechowym

Jeśli masz w domu słoik masła orzechowego oraz pełnoziarniste pieczywo tostowe, nie musisz się martwić o przekąski dla dziecka. Wystarczy podgrzać chleb i posmarować go masłem orzechowym. Możesz dodać pokrojonego w plasterki banana albo trochę dżemu owocowego.

Wrapy z łososiem

Placki tortilla (najlepiej pełnoziarniste) należy posmarować naturalnym serkiem kanapkowym, ułożyć na nim plastry wędzonego łososia, posypać całość świeżym koperkiem i dodać liście sałaty. Całość zwijamy, a następnie kroimy na pół lub na mniejsze porcje.

Jogurt z owocami

Nazwa nie brzmi zachęcająco, ale jeśli odpowiednio podasz tę przekąskę (np. w słoikach), twoje dziecko na pewno będzie zachwycone. Układaj warstwami jogurt naturalny i świeże owoce (np. maliny, poziomki, borówki) oraz musli. Wierzch możesz posypać orzechami.

Lody jogurtowe na patyku

Zdrowe lody? To możliwe, jeśli przygotujesz je z jogurtu naturalnego i świeżych owoców. Połącz jogurt z borówkami i małą ilością miodu. Masę włóż do foremek na lody i umieść w zamrażalniku. Lody z jogurtu to zdrowa przekąska, która zaspokoi ochotę każdego malucha na coś słodkiego.

Koktajl Shreka

Trudno przekonać dziecko do wypicia zielonego koktajlu, ale jeśli powiesz mu, że to ulubiony napój Shreka, na pewno chętniej po niego sięgnie. Zmiksuj razem banana, świeżego ananasa, jabłko, szpinak, mleko, wodę oraz niewielką ilość soku cytrynowego.

Guacamole

Klasyka kuchni meksykańskiej może przypaść do gustu dzieciom. Nachosy przygotuj z placków tortilli, które należy pokroić w trójkąty i piec przez kilka minut w piekarniku. Do guacamole potrzebujesz awokado, pomidora, czosnku, soku z limonki oraz soli i pieprzu.