W uzgodnieniu z MEN CKE podała nowy harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020r.:

Termin główny:

Język polsk

16 czerwca 2020 r. (wtorek)

godz. 9:00

Matematyka

17 czerwca 2020 r.(środa)

godz. 9:00

Język obcy nowożytny (angielski)

18 czerwca 2020 r.(czwartek)

godz. 9:00

Termin dodatkowy:

Język polski

7 lipca 2020 r. (wtorek)

godz.9:00

Matematyka 

8 lipca 2020 r.(środa)

godz.9:00

Język obcy nowożytny (angielski)

9 lipca 2020 r.(czwartek)

godz.9:00

 

Termin ogłoszenia wyników – do 31 lipca 2020r.