Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu podczas trwania  zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III

w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki  w związku z COVID-19

Procedura bezpieczeństwa – klasy I-III