Poprzez Librusa przesłaliśmy do rodziców i uczniów klas ósmych indywidualne loginy i hasła pozwalające na sprawdzenie wyników egzaminu ósmoklasisty.
Dostępne one będą 31.07.2020 r. od godz. 10.00. Zaświadczenie o wynikach egzaminu (+ 3 kopie) będą do odebrania w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca w godz. 13.00 – 16.00 oraz od 3 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00.