Przypominamy o dniach wolnych w listopadzie:

11 listopada (środa) – dzień wolny

12 listopada (czwartek) i 13 listopada (piątek) – dni wolne od zajęć dydaktycznych.
W tych dnia nie ma zajęć opiekuńczo – wychowawczych.