Czas nauczania zdalnego nie przeszkodził klasom 8 w udziale w konkursach kuratoryjnych. Uczniowie, którzy czuli się na siłach mogli przyjść do szkoły i wykazać się wiedzą z różnych przedmiotów. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy się zjawili i dziękujemy nauczycielom, że dali nam możliwość napisania konkursów.

Hanna Kukwa