“Miłość to uszanowanie siebie i drugiej osoby. Najważniejsze, aby kochać ludzi bez względu na to, jacy są, i pozwolić im takimi pozostać. Kiedy mówisz: ‘Zrób to, a pokocham cię’, nie jest to miłość, a manipulacja.”

„Bądź szczęśliwy!” – Andrew Matthews

 

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzien Tolerancji.

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

  • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

  • docenianie rozmaitości kultur;

  • otwarcie na cudze myśli i filozofię;

  • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Wiele instytucji organizuje 16 listopada specjalnie spotkania, na których poruszany jest temat tolerancji na każdej płaszczyźnie życia. W niektórych miastach Polski Dzień Tolerancji to okazja do specjalnych seansów kinowych czy spotkań kulturalnych.

[za: Natuli dzieci są ważne]

Z okazji Dnia Tolerancji uczniowie naszej szkoły, przygotowali plakaty, prezentacje oraz filmy. Zachęcamy do oglądania.

 

Prezentacje:

Co to jest tolerancja – 1
Co to jest tolerancja – 2
Co to jest tolerancja – 3
Co to jest tolerancja – 4