Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników

 
 

 REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH
 PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BŁONIU
  
  
 1.    Bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne dla uczniów znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2.    Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres 3 lat.
 3.    Do wypożyczania bezpłatnych podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły.
 4.    Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5.    Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w pkt.4 odpowiada wychowawca.
 6.    Wyrażenie woli rodziców powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.
 7.    Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz po otrzymaniu stosownej zgody z podpisem rodziców, o której mowa w punkcie 6.
 8.    Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą. 
 9.    Podręczniki wypożyczane są uczniom na czas ich wykorzystania tj. około 3 miesięcy uczniom klas młodszych, a pozostałym na okres danego roku szkolnego.
 10. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki (w ciągu 7 dni) wszystkich wypożyczonych podręczników.
 11. Po czasie wykorzystania podręcznika, uczeń  powinien zwrócić go do biblioteki szkolnej.
 12.  W przypadku braku zwrotu podręcznika w określonym wyżej trybie, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje do rodzica powiadomienie o nie wywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika i wyznacza 7 dniowy termin zwrotu.
 13. W przypadku nie zwrócenia podręcznika w ciągu 7 dni Dyrektor Szkoły ustala dalszy tryb postępowania.
 14. Podręczniki dla uczniów klas młodszych wypożyczają rodzice (lub prawni opiekunowie) po podpisaniu stosowej listy wypożyczeń. Uczniowie klas starszych mogą sami wypożyczać podręczniki, po wyrażeniu zgody przez rodziców( patrz pkt.4) Wypożyczenie uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 15. Uczniowie klas IV , V , VI, VII i VIII podpisują u Wychowawcy zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczania Podręczników, które jest zobowiązaniem do jego stosowania. Rodzice uczniów klas młodszych zapoznają się z Regulaminem w Bibliotece szkolnej lub u wychowawcy klasy.
 16. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Należy je szanować jako dobro wspólne – nie można w nich pisać, rysować, podkreślać, wycinać, zaginać stron, wyrywać kartek itp. Na bieżąco trzeba dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
 17. Uczniowie  powinni obłożyć podręczniki w okładki aby zapobiec ich zniszczeniu.
 18. Uczniowie oddają wszystkie wypożyczone podręczniki w terminie ustalonym przez bibliotekarza.
 19. Uczeń przed oddaniem podręczników powinien je uporządkować np. podkleić, obłożyć w nową okładkę itp.
 20. Materiały ćwiczeniowe są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
 21. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.
 22. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień zużycia. W przypadku znacznego zniszczenia lub zgubienia rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów podręcznika (przelew na konto Szkoły).
 23. Uczniowie i rodzice są zobowiązani przed wypożyczeniem podręczników do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 24. Bibliotekarz jest zobowiązany do udostępnienia uczniom i rodzicom Regulaminu Wypożyczeń Bezpłatnych Podręczników na każdą ich prośbę.
 25. Decyzje w kwestiach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielem bibliotekarzem.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r. 
                            
                   
                              
Spis Powszechny – czas ucieka

Spis Powszechny – czas ucieka

 
 
 
 
 Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!
 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.
 Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% mieszkańców. Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach września. 
 Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza
 Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w punkcie spisowym w urzędzie miasta/gminy, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka minut! 
 Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz na dziesięć lat
 Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis powszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w telewizji?  
 Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
 Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następna taka szansa będzie dopiero za 10 lat!
 Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl
   
Wyprawka do klasy pierwszej

Wyprawka do klasy pierwszej

Wyprawka dla klasy 1a i 1b.

Informacje o zakupie segregatorów dla klasy 1a,1b,1c.

    –   zeszyt w linię 16-kartkowy

     –   zeszyt w kratkę 16- kartkowy

     –   piórnik [kredki ołówkowe BAMBINO (najlepsze grubsze) ,

        ołówek trójkątny(miękki), gumka, temperówka

        z pojemnikiem( mniejszym i większym otworem), klej

        w sztyfcie, nożyczki, krótka linijka]

           Wyposażenie do zajęć plastycznych:

     –  blok rysunkowy z białymi kartkami A4

     –  blok  techniczny z białymi kartkami A4

     –  blok  techniczny z kolorowymi kartkami A4

     –  zeszyt papierów kolorowych -wycinankowych A4

     –  ryza białego papieru xero A4

     –  mix kolorowych papierów xero A4

     –  plastelina

     –  farby plakatowe z pędzelkami (małym i większym)

           Strój na zajęcia gimnastyczne:

      – biały podkoszulek (bez napisów, rysunków)

      – granatowe lub czarne spodenki

      – podpisany worek na strój gimnastyczny

           Obuwie do chodzenia po szkole:

       – wygodne, zawiązywane lub zapinane na rzepy na jasnej,

       gumowej podeszwie

       – podpisany worek na obuwie

           Strój galowy obowiązujący na uroczystościach:

      – dziewczynka: biała bluzka, granatowa lub czarna

        spódniczka

      – chłopiec : biała koszula, granatowe lub czarne spodnie

         SEGRAGATOR NA PRZYBORY DO PLASTYKI:

  Na początku września wychowawcy  klas pierwszych zakupią drewniane segregatory (te są najlepsze) ,które będą służyły dzieciom  między innymi do przechowywania przyborów plastycznych . Koszt segregatora 20 PLN.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym:

  godz. 8.00:

klasy VIII, VII, VI

  godz. 9.00:

klasy   V, IV

  godz. 10.00:

klasy  III, II

  godz. 10.45:

klasy I

Obowiązuje strój galowy.