1 września uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu wzięli udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po mszy świętej, wystąpieniu Burmistrza Błonia Pana Zenona Reszki i Apelu Poległych, przedstawiciele klasy 8a i 8b złożyli kwiaty przed Pomnikiem Poległych za Wolność Ojczyzny.