Konkurs

,,Owocowo- warzywne cudaki”

dla klas 4-8

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w jesiennym konkursie związanym z rodzimymi owocami i warzywami.

Należy wykonać kompozycję z dowolnych, polskich owoców i warzyw.

 

Wytyczne konkursu:

  • Pracę wykonuje uczeń z klas 4-8 indywidualnie

  • Praca powinna być wykonana samodzielnie

  • Kompozycja powinna być estetyczna, zwarta, nie rozpadać się

  • Do pracy powinny być dołączone dane ucznia: imię i nazwisko, klasa

  • wielkość pracy i technika dowolna

  • praca powinna być oryginalna, pomysłowa, twórcza

Wszyscy chętni uczniowie przynoszą swoje prace dnia 11.09.2021 r (sobota) między godziną 10:00 a 11:00 na Rynek w Błoniu, gdzie będzie odbywał się ,,Jesienny warzywniak”. Swoją kompozycję można odebrać ok. 13:00.  Nieodebrane prace będą przewiezione do szkoły i  posłużą jako dekoracja korytarza szkolnego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.09.2021 r

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bardzo dobrą ocenę z biologii (lub przyrody) oraz z plastyki. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz oceny celujące z w/w przedmiotów. Na każdego czeka też niespodzianka.

Życzę powodzenia i zapraszam do udział!

Katarzyna Głogowska

(organizator konkursu)