Przypominamy:

12 listopada 2021 r. (piątek)    
to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Dla uczniów, którym  rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym dniu, szkoła organizuje zajęcia                        
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej                                            
w godzinach od 7.00 do 17.00.