Godzina wychowawcza w klasie 4a – ciekawe ćwiczenia interakcyjne “Poznajemy siebie”