Informacja z Kuratorium o szkołach ponadpodstawowych

APEL do rodziców dzieci dojeżdżających autobusami szkolnymi

W związku z zaplanowanym na dzień 23 lutego br. Zgromadzeniem publicznym w postaci przejazdu kolumny 100 traktorów rolniczych, samochodów drogą krajową 92 od granic Gminy Teresin w kierunku wschodnim: początek przejazdu  godz. 6.30

planowany powrót kolumny  godz. 18.00

informujemy, że mogą nastąpić  zakłócenia w kursowaniu autobusów szkolnych, w szczególności w porannych kursach czas odjazdu z przystanków może zostać wydłużony. Prosimy o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach szkolnych.

Beata Waluk

Naczelnik WOKS

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klas pierwszych

Na stronie internetowej szkoły (u góry ekranu, w zakładce “O szkole/Dokumenty szkoły”) zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.

Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów prosimy o zapoznanie się z “Regulaminem przyjmowania dzieci do klas pierwszych”, wypełnienie odpowiednio:

1.     “Zgłoszenia” – Załącznik nr 2 (dotyczy dzieci z rejonu SP-1) lub

2.      “Wniosku” – Załącznik nr 3 z “Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów” – Załącznik nr 4 (dotyczy dzieci spoza rejonu SP-1)

Dokumenty przyjmowane będą w terminie: od 14 marca 2022 r.  do 1 kwietnia 2022 r.  do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.

Dzieci zameldowane w rejonie SP-1 otrzymają dokumentację listownie.