Konkurs plastyczno – językowy: „Mój słowniczek językowy”- zaprojektuj własny słowniczek tematyczny.

 

Regulamin Wewnątrzszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu.

 

Forma konkursu:

 1. Praca plastyczno – językowa

 2. Słowniczek powinien być związany z jednym z wymienionych tematów:

das Essen (jedzenie), die Freizeit (czas wolny), die Kleidung (ubrania), Sport (sport), die Tiere (zwierzęta), das Haus (dom), die Stadt (miasto).

 1. Książka powinna zawierać:

  1. Tytuł (w języku niemieckim)

  2. Autora (imię, nazwisko, klasa )

  3. Ponumerowane strony (minimum 10 do 20)

  4. Ilustracje wykonane dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranka, naklejanka, kolaż, witraż, komiks itp.),

  5. Samodzielnie podpisane obrazki w języku niemieckim

  6. Okładkę – format i kształt dowolny

 2. Kryteria oceny książki:

 • Spełnienie w/w warunków • Wkład pracy • Estetyka wykonania • Czytelność • Poprawność ortograficzna

 1. Termin trwania konkursu: od 4 listopada do 30 listopada 2022 r.

 2. Pracę dostarczamy do nauczyciela języka niemieckiego – p. Pauliny Piotrowskiej, nie później niż do 30 listopada 2022r.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5 grudnia 2022r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zachowania prac konkursowych oraz eksponowania ich na wystawie w naszej szkole. Wraz z oddaniem pracy, uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację pracy oraz akceptuje regulamin konkursu.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami. Serdecznie zapraszamy!