Serdecznie zapraszamy do udziału we

 

IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci

na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

 pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – niebezpiecznych substancji unikamy”

 

 

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

 

Zadanie polega na ułożeniu rymowanki złożonej z minimum 4 wersów, popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem przynajmniej 4 słów spośród wymaganych: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe- w dowolnej liczbie i odmianie.

 

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy – do pobrania na stronie KRUS) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 OR KRUS w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie:

warszawa@krus.gov.pl

 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

www.krus.gov.pl