LP. Nazwisko i imię Stanowisko
1 Cegłowski Kazimierz konserwator
2 Dąbrowska Elżbieta główna księgowa
3 Ferenc Zbigniew starszy woźny
4 Kruk Justyna pomoc nauczyciela
5 Kubala-Mazur Grażyna asystent
6 Kwiatkowska Karolina kierownik gospodarczy
7 Łukaszewicz Hanna sprzątaczka
8 Miluska Grażyna sekretarz
9 Nowak Marcin robotnik do prac lekkich
10 Sadowska Wioletta pomoc nauczyciela
11 Skoneczna Teresa sprzątaczka
12 Słowiński Tomasz robotnik do prac lekkich
13 Traczyk Iwona sprzątaczka
14 Wagner Michał informatyk
15 Wiosek Małgorzata sprzątaczka