Warsztaty dla rodziców – „Cyberprzemoc” i „Dopalacze”

- W dniu 14 marca br. w godzinach: 16.00 – 18.00 zapraszamy rodziców uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1 na warsztaty dot. cyberprzemocy, które odbędą się na małej sali gimnastycznej.

- W dniu 15 marca br. w godzinach: 16.00 – 18.00 zapraszamy rodziców uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 na warsztaty dot. dopalaczy, które odbędą się na małej sali gimnastycznej.

Zajęcia poprowadzi pan Piotr Deputowski, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie w kierunku pedagogika, specjalność edukacja medialna.

Program dla rodziców ma na celu przeciwdziałanie próbom podejmowania zachowań ryzykownych u dzieci oraz umożliwiający dorosłym czynny udział w profilaktyce uzależnień oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Warsztaty zostały zorganizowane w odpowiedzi na potrzeby rodziców wyrażone w ankietach (wypełnianych przez rodziców) na początku roku szkolnego.

Zapraszamy do udziału.