Wypłata stypendium za dobre wyniki w nauce i stypendium sportowego za rok szkolny 2015/2016

Do wypłaty świadczenia potrzebny jest dokument ze zdjęciem:

- dowód osobisty w przypadku odbioru stypendium przez dorosłego,
- legitymacja szkolna w przypadku odbioru stypendium przez dziecko wraz z upoważnieniem od rodzica, w którym będzie podany numer dowodu osobistego dorosłego.

Stypendium będzie wypłacane od dnia 14.11.2016 do 18.11.2016 w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 – 15.30.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 listopad 2016 11:01