Rekrutacja do klasy I

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu jest udostępniona do wglądu w sekretariacie placówki nr 1 przy ul. Poniatowskiego 19.
Jednocześnie prosimy rodziców uczniów zakwalifikowanych o podpisanie – w terminie do 16 maja – oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1.

Ostatnio zmieniany wtorek, 16 maj 2017 11:54