Tabletowa Jedynka

W roku szkolnym 2016/2017 klasy: IIc, IId, IIIc oraz IIId wzięły udział w projekcie przygotowanym przez firmę Samsung i miały możliwość korzystania z platformy edukacyjnej „Samsung School”. Szkole zostały wypożyczone tablety na czas trwania projektu, które były wykorzystywane podczas zajęć.

Nowoczesne technologie informacyjne są wspaniałym, kolejnym narzędziem do pracy z uczniami. Program „Samsung School” daje dużo korzyści i możliwości. Nauczyciel ma dostęp do przeglądarek internetowych i aplikacji edukacyjnych, które może udostępniać uczniom w celu rozwijania omawianych zagadnień oraz urozmaicania lekcji. Dzieci pracują w indywidualnym tempie, wyszukują informacje potrzebne do wykonania zadań oraz uczą się poprzez gry, które skłaniają do samodzielnego, szybkiego i logicznego myślenia. Praca z tabletami jest dla uczniów bardzo atrakcyjną formą nauki, zauważalna jest większa motywacja i skupienie uwagi. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę swoich uczniów poprzez przygotowanie quizu lub tabletowego sprawdzianu. Jest to dużo mniej stresująca forma informująca o postępach niż tradycyjne klasówki. Najważniejsze jest to, że nauczyciel ma pełną kontrolę nad tym, co dzieje się na lekcji, ma możliwość monitorowania każdego ucznia ze swojego tabletu i natychmiast otrzymuje informację zwrotną o postępach i zaangażowaniu ucznia. W każdej chwili można zablokować, a w ostateczności wyłączyć tablety wszystkim lub poszczególnym uczniom, co jest świetnym system motywacyjnym, aby dzieci zgodnie z zasadami korzystały z tych urządzeń.

Uczniowie bardzo chętnie przychodzili na tabletowe lekcje, byli zainteresowani tym, co się dzieje, potrafili dłużej skupić swoją uwagę, a przede wszystkim rozwijali swoją kreatywność.

My nauczyciele zyskaliśmy nowe umiejętności, poznaliśmy nowoczesne metody pracy z uczniami, które będziemy wykorzystywać w dalszych latach pracy zawodowej.

Dziękujemy firmie Samsung za możliwość uczestniczenia w projekcie.

Karolina Stasiak

Dorota Zagańczyk

Marlena Sierakowska

Edyta Ulaska

Ostatnio zmieniany wtorek, 05 wrzesień 2017 20:08