Klasa 3 D - edukacyjne gry planszowe

Klasa 3D - utrwala i sprawdza swoje wiadomości dobrze się bawiąc. Uczniowie samodzielnie zaprojektowali edukacyjne gry planszow. Mamy 4 gry: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą oraz sportową.