Wypłata stypendium naukowego i sportowego za rok szkolny 2016/2017

Do wypłaty świadczenia potrzebne jest upoważnienie od rodzica.
Stypendium będzie wypłacane od 13.11.2017 r. do 20.11.2017 w godzinach: 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły.