Lekcja dla Rodaka

„Lekcja dla Rodaka” w Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu.

Na przełomie października i listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas 1-3 i klas starszych 4-7 na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. W projekcie brały udział klasy: 3c (wych.Dorota Zagańczyk), 3d (wych. Karolina Stasiak), 5b (wych. Dariusz Bajer), 6c (wych. Paulina Dywańska), 7a (wych. Agnieszka Ufa), 7b (wych. Justyna Zalech). Celem tych spotkań było włączenie młodego pokolenia 
w działalność na rzecz Polaków, którzy w wyniku zawirowań wojennych 
znaleźli się poza granicami naszego kraju (Kazachstan, Syberia) 
oraz uświadomienie uczniom trudnych warunków, w jakich znaleźli się nasi rodacy. Lekcje miały wyczulić młodych ludzi na cierpienie innych 
oraz wytworzyć przyjazną atmosferę dla powracających do ojczyzny. Patronat honorowy nad akcją ,,Lekcja dla Rodaka" objęli m.in.Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 listopad 2017 19:50