Dyżur w przerwie świątecznej

W dniach od 27 do 29 grudnia 2017 r. rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna. W tym czasie w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowacze dla uczniów.
Proszę o wcześniejsze zgłaszanie dzieci – do 15 grudnia, które w tym czasie będą wymagały opieki ze strony szkoły. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas.