Sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia 2015 r. (środa) uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej napiszą sprawdzian szóstoklasisty.

Dzień ten dla klas 1 – 5 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Świetlica jest czynna w tym dniu od godziny 13.00.

Sprawdzian złożony będzie z dwóch części:

- część pierwsza to sprawdzian z matematyki i języka polskiego (trwać będzie 80 minut),

- część druga to trwający 45 minut sprawdzian z wybranego języka nowożytnego (w naszym przypadku – z języka angielskiego).

Obie części sprawdzianu rozdzielone będą przerwą.

Życzymy powodzenia naszym uczniom!