Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika
dziękuje wszystkim pracownikom za zaangażowanie i czynny udział
w imprezie Kopernikalia 2015.

Dziękuję także sponsorom uroczystości:
Burmistrzowi Błonia,
Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
firmie Dawtona,
Radzie Rodziców
oraz innym rodzicom zaangażowanym w zorganizowanie szkolnej imprezy.

Szczególne podziękowania kieruję do uczniów
i absolwentów naszej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Rak

Ostatnio zmieniany piątek, 26 czerwiec 2015 12:54