MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO w Szkole podstawowej nr 1

Dla uczniów klas czwartych i piątych naszej szkoły 12 czerwca był dniem bardzo ważnym, ponieważ zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową. Wspierani przez rodziców, Panią dyr. Magdalenę Rak, nauczyciela techniki i wychowawców ciężko pracowali przez cały rok. Zatem, żeby sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów przebiegało sprawnie i profesjonalnie - na boisku szkolnym zostało rozstawione mobilne miasteczko ruchu drogowego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu sprawowali policjanci z wydziału ruchu drogowego w Warszawie. Dzieci mogły w bezpieczny sposób poruszać się po wyznaczonych drogach na których działała sygnalizacja świetlna, przejeżdżać przez rondo oraz reagować na szlabany przed przejazdem kolejowym. Taka mała namiastka rzeczywistości. Pomimo upału i temperatury 35*C, wszyscy jeździli bardzo dokładnie i ostrożnie. Byli skupieni, ale i zadowoleni, pełni energii. Wszyscy sobie świetnie poradzili.
JESTEŚMY Z WAS DUMNI !!!

W. Sadowska
Nauczyciel techniki