Ubezpieczenie NNW w szkole

Ubezpieczenie NNW w szkole
Informacja dla Rodziców
na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Szanowni Rodzice,

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2015/2016 Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych.

W tym celu szkoła zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od kilku wiodących firm ubezpieczeniowych, porównała je i wybrała ofertę (PZU), która spełniała najważniejsze kryteria: najniższej ceny, najwyższego zwrotu kosztów leczenia, braku minimalnej liczby ubezpieczonych i precyzyjnych kwot do wypłaty odszkodowania w krótkim czasie tj. bez komisji lekarskiej.

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, jednak warto je mieć.

Jeżeli jesteście Państwo przekonani, że warto jest ubezpieczyć dzieci od NNW, ale macie Państwo wątpliwości czy korzystać z ubezpieczenia grupowego, proponowanego przez szkołę, to na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że ubezpieczenia grupowe mają dużo niższą składkę na osobę w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym i na tych samych warunkach.

Ubezpieczenie PZU zapewnia przejrzysty system wypłat odszkodowania bez konieczności oceny stanu dziecka przez komisję lekarską. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), do których dostęp online znajdziecie Państwo poniżej, np. w przypadku złamania kości ramiennej przysługuje odszkodowanie w wysokości 7 procent sumy ubezpieczenia (w wariancie II sumy ubezpieczenia 9.000 zł daje to kwotę 630 zł gwarantowanego świadczenia, które jest wypłacane na konto Opiekuna dziecka w ciągu kilku dni).

Zgodnie z ofertą, ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie), oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół, działa również podczas ferii, wakacji i dni świątecznych.

W związku z powyższym, Rodziców, którzy zapoznają się ze szczegółami oferty PZU (wariant II) i podejmą decyzję o dołączeniu dziecka do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o wpłatę 30 zł do sekretariatu szkoły do dnia 15 października 2015 r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z sekretariatem szkoły.

Oferta PZU, przygotowana dla uczniów naszej szkoły, obejmuje ubezpieczenie NNW w wariancie II – świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej, zawartych w "Kompleksowej ofercie ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków" - prosimy rodziców, aby zapoznali się z ofertą PZU:

https://www.pzu.pl/produkty/nnw-wypadkow-dzieci-mlodziezy-i-personelu-w-szkolach

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: http:www.pzu.pl/c/document_library

Ostatnio zmieniany środa, 02 wrzesień 2015 13:10