Stypendium szkolne 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2015 r. w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu ul. Nowakowskiego 2/4.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły.

PROSIMY zapoznać się szczegółowo z: "Instrukcją" oraz "Katalogiem wydatków".

Dokumenty do pobrania:

1. INSTRUKCJA

2. KATALOG WYDATKÓW

3. WNIOSEK

4. OŚWIADCZENIE 1

5. OŚWIADCZENIE 2

Ostatnio zmieniany czwartek, 03 wrzesień 2015 06:42