Biblioteka

czynna:
poniedziałek - 9:oo - 15:oo
wtorek 8:oo - 14:oo
środa 9:oo - 15:oo
czwartek 8:00 - 14:00
piątek 8:00 - 14:00

Biblioteka szkolna mieści się na drugim piętrze naszej Szkoły. Jest to miejsce przytulne i przyjazne dla wszystkich. Uczniowie mogą tutaj wypożyczać ciekawe książki, które sami sobie wybierają, mogą też skorzystać z komputera (jest dostęp do internetu), oraz księgozbioru podręcznego i czasopism.

Biblioteka posiada bardzo dużo interesujących książek dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin wiedzy (np. przyroda, sport, kosmos, wynalazki). W bibliotece są oczywiście lektury dla wszystkich klas.

Na bieżąco (w miarę możliwości) są kupowane w hurtowni książki, które dzieci chciałyby przeczytać.

Zapraszam do biblioteki uczniów, którzy czekają na lekcje lub chcą odpocząć po lekcjach. Można tu w ciszy i spokoju uczyć się, czytać książki i czasopisma, odrabiać lekcje, rysować i zawsze można liczyć na życzliwą pomoc nauczyciel bibliotekarza.

Jeżeli są chętne osoby można posłuchać fragmentów ciekawych książek czytanych na głos. Uczniowie mogą przy pomocy bibliotekarza, poszukać materiałów potrzebnych do różnych konkursów.

BIBLIOTEKARZ: mgr Anna Chojnacka

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

  1. Podręczniki szkolne są własnością biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu.
  2. Podręczniki dla uczniów klas pierwszych wypożyczają rodzice lub prawni opiekunowie, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na przeznaczonej do tego liście.
  3. Podręczniki wypożyczane są bezpłatnie na cały rok szkolny.
  4. Przed końcem roku szkolnego uczeń musi oddać podręcznik do biblioteki (w dobrym stanie) w terminie podanym przez bibliotekarza.
  5. Uczeń zobowiązany jest właściwie dbać o podręcznik. Nie można na nim pisać, zaznaczać, wyrywać i zaginać stron itp.
  6. Uczeń wypożycza podręcznik w foliowej okładce, której nie należy zdejmować.
  7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika, należy zapłacić równowartość jego czterech części w wysokości regulowanej przez Skarb Państwa.
  8. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie podręczników należy zgłaszać do nauczyciela bibliotekarza.

Wydajemy własną książkę

W Gminnym Konkursie Czytelniczym "Wydajemy własną książkę" - XI edycja mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej Szkoły. Należy wykonać własnoręcznie książkę (własny tekst i ilustracje). Technika dowolna, wszelkie formy plastyczne dozwolone. Szczegółowych informacji udziela bibliotekarz.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

regulamin_wypozyczania_darmowych_ksiazek regulamin_wypozyczania_darmowych_ksiazek1