Regulamin zajęć dodatkowych SKS na basenie

Regulamin zajęć dodatkowych SKS na basenie

REGULAMIN WYJŚĆ NA BASEN

 

Naszym celem jest bezpieczna nauka pływania, dlatego też uczniowie są zobowiązani:  

 1. Ubierać się stosownie do pory roku i mieć odpowiedni ekwipunek.

2.W  czasie drogi na basen przestrzegać zasad poruszania  się po drogach 

 1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu oraz bezwzględnie się do nich stosować.

 2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych

przez opiekunów.

5.. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.

 1. Nie oddalać się od grupy.

 2. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących

zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjścia na basen. Zgłaszać

opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia. 

 1. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie

 2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika i nauczyciela prowadzącego

dana klasę.

 1. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany

przez osobę kierującą zajęciami.

 1. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.

 2. Na sygnał wyjścia z i na sygnał alarmu należy natychmiast wyjść z wody. 

 3. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.

 4. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika.

 5. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika.

 6. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

17 Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 1. Grupa razem z opiekunami wychodzi spod szkoły i po zajęciach wraca w to samo miejsce, jeśli uczestnik ma wracać z basenu samodzielnie wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Za rzeczy pozostawione, zgubione czy zniszczone przez uczestników podczas zajęć szkoła i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO.

Jadłospis 12 – 16.10.2020 r.

Jadłospis 12 – 16.10.2020 r.

 

Poniedziałek, 12.10.2020

Makaron z kurczakiem w sosie serowym

Wtorek, 13.10.2020

Klopsiki w sosie pomidorowym, ziemniaki, surówka z białej kapusty

Środa, 14.10.2020

—————————————-

Czwartek, 15.10.2020

Schab pieczony w sosie, ziemniaki, surówka z zielonym ogórkiem

Piątek, 16.10.2020

Ryba, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty

14.10.2020

14.10.2020

W dniu 14.10.2020 r. (dzień wolny o zajęć dydaktycznych) nie będzie obiadów.

Pod biało – czerwoną

Pod biało – czerwoną

Szanowni Państwo ,

serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online.

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!