Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice

 

Kształcenie na odległość do 10 kwietnia – informacja dla rodziców.

 

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

 

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

„ Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce” – podkreślił Minister Edukacji Narodowej.

„Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność”  – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 

 • dziennik elektroniczny Librus,
 • stronę internetową szkoły, e,mail: sekretariat@sp1blonie.pl
 • Discord – bezpłatną aplikację służącą do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych.

 

 W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wiele zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.                 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami.

 

Drodzy Rodzice:

 

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 • korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
http://www.dzieckowsieci.pl/

 

 

Magdalena Rak

Dyrektor Szkoły

 

21 marca

21 marca

Już jutro 21 marca czyli Pierwszy Dzień Wiosny, ale nie tylko…
Jutro obchodzimy również Światowy Dzień Zespołu Downa.
Pamiętajcie o dwóch kolorowych skarpetkach.

Co roku w naszej szkole zakładamy kolorowe skarpetki. Bądźcie z nami również jutro.
Mimo, ze jesteśmy osobno świętujmy wspólnie.

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci        

Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy. Nie publikuj w sieci swoich zdjęć.

Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś w sieci Cię zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Drodzy Rodzice!

W związku z wyjątkową sytuacją i koniecznością wprowadzenia przez szkoły nauczania zdalnego przypominamy, że:

 • należy czuwać nad tym, co Wasze dziecko robi, z jakich stron korzysta, z kim rozmawia posługując się Internetem
 • należy stale uświadamiać dziecku, że Internet daje okazję do nauki i zabawy, ale bywa również źródłem niebezpieczeństw
 • dziecko nie powinno nikomu podawać swoich danych
 • nie każda informacja wyczytana w sieci jest prawdziwa – należy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji!
 • w sieci jest wiele szkodliwych dla dzieci i zakazanych treści
 • warto wyposażyć komputer, z którego korzysta dziecko, w oprogramowanie filtrujące oraz kontrolnie sprawdzać w przeglądarce z jakich zasobów korzysta dziecko
 • w Internecie obowiązuje tzw. netykieta. Dotyczy to wszystkich użytkowników – Waszych dzieci również. Proszę zadbać o to, aby dziecko nie działało w żaden sposób na czyjąś szkodę, np. nie udostępniało nieprawdziwych czy obraźliwych informacji na czyjś temat, nie zamieszczało w sieci zdjęć i filmów naruszających czyjąś prywatność, godność.

Informacje dla Rodziców

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze

Ważne informacje dot. nauczania zdalnego            

W związku z obecną sytuacją i decyzjami MEN o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania przypominamy że:

–  wg badań godziny najbardziej efektywnej nauki to 9.00-15.00

– w czasie pracy przy komputerze/tablecie/smartfonie należy robić przerwy, łączyć przemiennie pracę przy monitorze ekranowym z innymi rodzajami prac nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi            w innych pozycjach ciała.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci prosimy o korzystanie wyłącznie ze stron i materiałów wskazanych przez nauczycieli bądź udostępnianych           na stronie naszej szkoły.  Na stronach wymagających logowania prosimy pamiętać                 o tworzeniu trudnych do odgadnięcia haseł i w miarę możliwości instalować oprogramowanie antywirusowe.

Ważna informacja – nauczanie zdalne

Ważna informacja – nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją i decyzjami MEN o wprowadzeniu w szkołach zdalnego nauczania bardzo proszę o określenie możliwości korzystania przez Państwa dziecko w domu z komputera/laptopa/smartfona z dostępem do Internetu, umożliwiającym odbiór informacji przekazywanych przez nauczyciela, korzystanie z zajęć prowadzonych online, przesyłanie wykonanych zadań. 
Informacja ta jest niezbędna dla zorganizowania przez dyrektora możliwości realizacji podstawy programowej dla uczniów.

W związku z powyższym proszę o przesłanie do wychowawcy poprzez LIBRUSA stwierdzenia:
Moje dziecko (mię i nazwisko, klasa) ma warunki do uczestniczenia w kształceniu za pośrednictwem Internetu.
lub
Moje dziecko (Imię i nazwisko, klasa) nie ma warunków ku temu, żeby uczestniczyć w kształceniu za pośrednictwem Internetu.

Równocześnie informuję, że zostaliśmy zobligowani do stworzenia bazy numerów telefonów/e-maili Państwa i Państwa dzieci, potrzebnej do przygotowania zdalnej realizacji programów nauczania. Powyższe informacje proszę przesłać na konto wychowawcy poprzez LIBRUSA.

 W/w  informacje proszę przesłać do dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor szkoły

Magdalena Rak