Andrzejki - podziękowania

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom zaangażowanym w najróżniejszy sposób w organizację Andrzejek.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom za opiekę nad dziećmi oraz administracji i obsłudze szkoły za pomoc w przygotowaniach i w sprzątaniu po imprezie.

Zabawa jak zwykle dzięki Wam była udana. Stroje Andrzejkowe, uśmiech i dobry humor towarzyszył nam cały czas.

Jeszcze raz dziękujemy.