Nasze zbiory

Nasze zbiory wykorzystaliśmy do wykonania przeróżnych kasztanowych "stworków – potworków"