Uczymy się pracować w grupach

Praca w grupach ma ogromne znaczenie w procesie uczenia się. W naszej świetlicy często prowadzimy zajęcia oparte na pracy grupowej. W ten sposób dzieci uczą się od siebie nawzajem, podejmują samodzielnie decyzje, negocjują, rozwijają umiejętności współpracy i współdziałania. Tego typu zajęcia doskonale integrują również nasz świetlicowy świat.
W minionym tygodniu tworzyliśmy wspólnie (w trzech grupach) obrazy przedstawiające morze, góry i las. Z tej współpracy powstały niezłe dzieła :)