Ruch to zdrowie

Podczas różnego rodzaju zajęć ruchowych, turniejów i konkursów sportowych doskonale się bawimy i poznajemy znaczenie ruchu dla zdrowia. Wiemy już, że "w ruch to zdrowie", dlatego każdą chwilę wykorzystujemy na skoki, podskoki, skłony i przysiady. Gdy pogoda nie dopisuje ćwiczymy w naszej świetlicy, ale gdy tylko jest okazja wychodzimy na świeże powietrze.