Legenda o warszawskiej Syrence

W minionym tygodniu poznaliśmy (niektórzy sobie przypomnieli ) legendę o warszawskiej Syrence. Potem narysowaliśmy Syrenkę - herb Warszawy.
Rozmawialiśmy również o zabytkach naszego miasta - Błonia. Odbyliśmy wirtualny spacer po Błoniu. Odwiedziliśmy Rynek i przyjrzeliśmy się Ratuszowi, widzieliśmy budynek Straży Pożarnej, Poniatówkę oraz kościół św. Trójcy. Dowiedzieliśmy się m.in., że w 1917 r. powstał Klub Sportowy Błonianka, który podobno w latach powojennych posiadał jeden z najlepszych stadionów piłkarskich na Mazowszu i jedną z najlepszych muraw w Polsce oraz, że przed wybuchem Powstania Warszawskiego w Błoniu produkowano orzełki na czapki i mundury dla powstańców.