Informacje dla uczniów klas VIII

Egzamin ósmoklasisty 2020

Egzamin odbędzie się od 21 do 23 kwietnia.
21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego,
22 kwietnia – z matematyki,
23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego.

Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca