Informacje dla uczniów klas VIII

Egzaminy Ósmoklasisty

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00