3 września 2018 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

28 września 2018 r.- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2018 r. - Wszystkich Świętych

2 listopada 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 – 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019 r. - Nowy Rok

28 stycznia – 10 lutego 2019 – ferie zimowe

15 - 17 kwietnia - egzaminy ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2019 r. - Święto Pracy

2 maja 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2019 r. - Święto Konstytucji Trzeciego Maja

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. - wakacje