Kalendarz roku szkolnego

3 września 2018 – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia – 10 lutego 2019 – ferie zimowe

18 – 23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 – zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych