LP. Prowadzący Rodzaj realizowanych zajęć Dzień Godzina Klasy
1 Bajer Dariusz zajęcia dodatkowe z historii czwartek 13:40 - 14:25 IV - VIII
2 Buczek Katarzyna zajęcia dla dzieci zdolnych, zajęcia wyrównawcze wtorek czwartek 12:40 - 13:25 III A
3 Chmielecka-Wróbel Elżbieta koło teatralne środa 15:30 - 16:30 I - III
4 Chrostek Kamila zajęcia wyrównawcze z chemii piątek 13:30 - 14:20 VII - VIII
5 Jaworski Maciej kółko planszówek wtorek 14:30 - 15:20 I - VIII
6 Juskowiak Monika zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wtorek
czwartek
14:25 - 15:20
9:50 - 10:35
III B
7 Kołakowski Łukasz Szkolny Klub Sportowy środa
czwartek
15:30 - 16:15 IV - VIII
8 Kulesz Joanna konsultacje z języka polskiego poniedziałek 13:40 - 14:25 VB, VIA, VIB, VIIA
9 Kusal Justyna zajęcia dodatkowe z języka angielskiego poniedziałek
środa
11:45 - 12:30
13:40 - 14:25
IV - VII
10 Majewska Małgorzata zajęcia wyrównawcze poniedziałek 8:00 - 8:45 IB
11 Milczarek Anna kółko planszówek wtorek 14:30 - 15:20 I - VIII
12 Moczydłowska Joanna kółko matematyczne poniedziałek
środa
12:40 - 13:25 I A
13 Piasecka Małgorzata zajęcia tematyczne i stałe zawarte w szczegółowych i miesięcznych planach pracy świetlicy
14 Piotrowska Paulina zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego (konsultacje) czwartek 8:00 - 8:45 IV A
15 Redczak Ewa zajęcia tematyczne i stałe zawarte w szczegółowych i miesięcznych planach pracy świetlicy
16 Sadowska Wioletta zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce poniedziałek 11:45 - 12:30 IIIB
17 Stasiak Karolina zajęcia z szachami
Szkolny Klub Sportowy
wtorek
wtorek
piątek
12:40 - 13:25
13:30 - 15:30
IVC
IV - V
18 Szymańska Emilia zajęcia wyrównawcze poniedziałek 9:50 - 10:35 IIB
19 Ufa Agnieszka zajęcia dodatkowe z matematyki (konsultacje) poniedziałek
piątek
13:30 - 14:15
14:30 - 15:15
7:15 - 8:00
VII
20 Ulaska Edyta koło matematyczne
koło teatralne
środa 8:55 - 9:40
15:30 - 16:30
IIA
I - III
21 Wawrzyńczak Elżbieta zajęcia dodatkowe z języka angielskie piątek 14.35 - 15.20
22 Zagańczyk Dorota zajęcia z szachami
zajęcia z komiksem
czwartek
wtorek
12:40 - 13:25
13:40 - 14:25
I - III
IV - V
23 Ziółkowska Agnieszka zajęcia indywidualne środa 11:40 - 12:25 VIIB
24 Żukowska - Walerian Dorota zajęcia wyrównawcze z geografii piątek 13:40 - 14:25 VII - VIII