Konkurs poświęconym Mikołajowi Kopernikowi

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza uczniów do udziału w konkursie poświęconym wielkiemu polskiemu astronomowi i patronowi szkoły Mikołajowi Kopernikowi.

Uczniowie mogą przystąpić do następujących zadań konkursowych:

1. Konkurs wiedzy o życiu i pracy Mikołaja Kopernika oraz znajomości zagadnień z dziedziny astronomii adresowany do uczniów klas IV –VI.

Szkolni opiekunowie konkursu: pani Marianna Pudło i pani Katarzyna Głogowska.

2. Konkurs literacki – wiersz poświęcony Mikołajowi Kopernikowi adresowany do uczniów klas:

- I – III - szkolni opiekunowie konkursu pani Katarzyna Buczek i pani Małgorzata Różycka.

- IV – VI – szkolny opiekun konkursu pani Lucyna Niewiadomska.

3. Konkurs plastyczny pod tytułem: „Zakładka do książki poświęcona Mikołajowi Kopernikowi i astronomii” adresowany do uczniów klas:

- I – III - szkolni opiekunowie konkursu pani Katarzyna Buczek i pani Małgorzata Różycka.

- IV i VI – szkolny opiekun konkursu pani Barbara Jastrzębska.