Plastyczne Spotkanie z Historią

GMINNY KONKURS PLASTYCZNYCH "PLASTYCZNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ" POD PATRONATEM BURMISTRZA BŁONIA Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

TEMAT

Przedstaw wybrane wydarzenie z historii Polski dowolną techniką plastyczną

ORGANIZATOR

Niepudliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Hilaris w Błoniu

PATRONAT

Burmistrz Błonia

UCZESTNICY KONKURSU

Szkoły Podstawowe oraz najstarsze grupy przedszkolne zw. Zerówkami znajdujące się na terenie gminy Błonie

KATEGORIE WIEKOWE

• uczniowie klas 0 - II

• uczniowie klas III - IV

• uczniowie klas V - VII

CELE KONKURSU

• propagowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski

• rozbudzenie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 r. do 2018 r.

WARUNKU UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz najstarszych grup przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Błonie i trwa od 20 kwietnia do 15 maja 2018 r.

Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej lub przestrzennej, w dowolnym formacie

Na odwrocie pracy należy napisać imię i nazwisko autora pracy, klasa nazwa szkoły oraz dane kontaktowe

Do wykonanej pracy nalezy dołączyć załącznik nr 1

Dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu

TERMINY

Podpisane prace wraz z załącznikiemn nr 1 należy oddać najpóźniej do 15 maja 2018 r. w sekretariacie Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej HILARIS w Błoniuprzy ul. Passowskiej 16A

KRYTERIA OCENIANIA

• Zgodność z tematem konkursu

• Jakość wykonania

• Oryginalność

Stopień trudności wykonania

• Samodzielność

Więcej informacji o konkursie u p. Wioli Sadowskiej i p. Eli Wawrzyńczak

Załącznik nr 1 dostępnych jest u wychowawców klas

Ostatnio zmieniany czwartek, 10 maj 2018 10:15