Sportowiec roku

UWAGA KONKURS!!!

ZOSTAŃ SPORTOWCEM ROKU 

REGULAMIN KONKURSU

„SPORTOWIEC ROKU” „NAJBARDZIEJ SPORTOWA KLASA”

Dla kogo?

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII

Cele:

1. Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia

2. Aktywowanie do zdrowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair- play

3. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań sportowych

Czas konkursu:

Od 1.09.2018r. do 10.06.2019r.

Zasady:

Sportowiec Roku

1. Każdy uczeń klas IV-VIII otrzymuje punkty zgodnie z tabelą punktów, które przyznają nauczyciele wychowania fizycznego.

2. Sportowcem Roku może zostać osoba która:

• Regularnie bierze czynny udział w lekcji WF

• Przynosi odpowiedni strój i obuwie

• Stosuje się do zasad fair-play

• Kulturalnie się zachowuje

• Posiada największą ilość zebranych punktów

3. Przewidujemy nagrody dla laureatów dwóch kategorii (dziewcząt i chłopców) pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Dla zwycięzców nadanie TYTUŁU SPORTOWCA ROKU.

Najbardziej Sportowa klasa

Wszystkie klasy biorą udział konkursie. Suma punktów uzyskanych przez 15 uczniów z największą ilością punktów z danej klasy stanowi o miejscu w klasyfikacji końcowej. Klasa która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze miejsce i tytuł Najbardziej Sportowej Klasy w szkole w danym roku szkolnym.

Postanowienia końcowe:

1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego

2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

3. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

POWODZENIA!!!

Nauczyciele wychowania fizycznego

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 wrzesień 2018 11:55