Kontakt

ul. Poniatowskiego 19
05-870 Błonie
mazowieckie
Polska
tel.: 22 725-30-48 Fax: 22 731-94-96

Dodatkowe informacje

Nasza szkoła pozostaje do Państwa dyspozycji
w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00.
Jeśli mają Państwo pytania i chcą wysłać do nas wiadomość,
to prosimy o skorzystania ze specjalnego formularza.

FORMULARZ KONTAKTOWY

15 + 3 =

W związku z wdrożeniem z dniem 22.05.2018 Polityki Ochrony Danych Osobowych i Polityki Bezpieczeństwa Informacji niniejszym zamieszczamy klauzulę informacyjną 

KLAUZULA INFORMACYJNA

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, ul. Poniatowskiego 19,05-870 Błonie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod3@protonmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu