LP. Nazwisko i imię stopień awansu zawodowego nauczany przedmiot
1 Rak Magdalena
dyrektor szkoły
dyplomowany zajęcia komputerowe, geografia
2 Grzejszczak Aleksandra
wicedyrektor szkoły
dyplomowany matematyka
3 Andrzejowska Katarzyna kontraktowy muzyka
4 Bajer Dariusz dyplomowany historia, WOS
5 Buczek Katarzyna mianowany edukacja wczesnoszkolna, etyka
6 Chmielecka-Wróbel Elżbieta dyplomowany logopeda
7 Chrostek Kamila dyplomowany chemia
8 Dywańska Paulina mianowany język polski, zajęcia techniczne
9 Głogowska Katarzyna dyplomowany przyroda, biologia
10 Jabłońska Paulina kontraktowy psycholog
11 Jaworski Maciej mianowany religia, przyroda
12 Juskowiak Monika mianowany edukacja wczesnoszkolna
13 Kołakowski Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
14 Ksit Anastazja kontraktowy nauczyciel wspomagający
15 Kulesz Joanna stażysta język polski, etyka
16 Kusal Justyna dyplomowany język angielski
17 Lewandowska Justyna dyplomowany język angielski
18 Milczarek Anna mianowany terapeuta pedagogiczny
19 > Moczydłowska Joanna dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, język angielski
20 Niewiadomska Lucyna dyplomowany język polski
21 Nowacka Małgorzata dyplomowany pedagog
22 Olejarz Paweł mianowany religia
23 Paszkowska Dominika mianowany muzyka
24 Piasecka Małgorzata kontraktowy świetlica
25 Piotrowska Paulina kontraktowy język niemiecki
26 Rączkowska Martyna stażysta nauczyciel wspomagający
27 Redczak Ewa kontraktowy świetlica
28 Rydzek Monika dyplomowany język polski
29 Sadowska Wioletta stażysta nauczyciel wspomagający, zajęcia techniczne
30 Skibińska Paulina mianowany edukacja dla bezpieczeństwa
31 Sierakowska Krystyna dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
32 Sionek Karolina stażysta nauczyciel wspomagający
33 Stasiak Karolina kontraktowy wychowanie fizyczne
34 Szymańska Emilia dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne
35 Tarsała Monika kontraktowy nauczyciel wspomagający
36 Ufa Agnieszka dyplomowany matematyka
37 Ulaska Edyta dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
38 Wawrzyńczak Elżbieta mianowany język angielski
39 Wrona Łukasz dyplomowany wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
40 Zagańczyk Dorota kontraktowy bibliotekarz
41 Zięba Dorota dyplomowany fizyka
42/td> Ziółkowska Agnieszka kontraktowy nauczyciel wspomagający, świetlica
43/td> Żukowska-Walerian Dorota dyplomowany geografia