LP. Nazwisko i imię stopień awansu zawodowego nauczany przedmiot
1 Rak Magdalena
dyrektor szkoły
dyplomowany zajęcia komputerowe, geografia
2 Grzejszczak Aleksandra
wicedyrektor szkoły
dyplomowany matematyka
3 Andrzejowska Katarzyna kontraktowy muzyka
4 Bajer Dariusz dyplomowany historia, WOS
5 Buczek Katarzyna mianowany edukacja wczesnoszkolna, etyka
6 Chmielecka-Wróbel Elżbieta dyplomowany logopeda
7 Chrostek Kamila dyplomowany chemia
8 Dywańska Paulina mianowany język polski, zajęcia techniczne
9 Głogowska Katarzyna dyplomowany przyroda, biologia
10 Jabłońska Paulina kontraktowy psycholog
11 Jaworski Maciej mianowany religia, przyroda
12 Juskowiak Monika mianowany edukacja wczesnoszkolna
13 Kołakowski Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
14 Kulesz Joanna stażysta język polski, etyka
15 Kusal Justyna dyplomowany język angielski
16 ksiądz Olejarz Paweł mianowany religia
17 Milczarek Anna mianowany terapeuta pedagogiczny
18 > Moczydłowska Joanna dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, język angielski
19 Niewiadomska Lucyna dyplomowany język polski
20 Nowacka Małgorzata dyplomowany pedagog
21 Paszkowska Dominika mianowany muzyka
22 Piasecka Małgorzata kontraktowy świetlica
23 Piotrowska Paulina kontraktowy język niemiecki
24 Rączkowska Martyna stażysta nauczyciel wspomagający
25 Redczak Ewa kontraktowy świetlica
26 Rydzek Monika dyplomowany język polski
27 Sadowska Wioletta stażysta nauczyciel wspomagający, zajęcia techniczne
28 Skibińska Paulina mianowany edukacja dla bezpieczeństwa
29 Sierakowska Krystyna dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
30 Sionek Karolina stażysta nauczyciel wspomagający
31 Stasiak Karolina kontraktowy wychowanie fizyczne
32 Szymańska Emilia dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne
33 Tarsała Monika kontraktowy nauczyciel wspomagający
34 Ufa Agnieszka dyplomowany matematyka
35 Ulaska Edyta dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
36 Wawrzyńczak Elżbieta mianowany język angielski
37 Wrona Łukasz dyplomowany wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
38 Zagańczyk Dorota kontraktowy bibliotekarz
39 Zięba Dorota dyplomowany fizyka
40 Ziółkowska Agnieszka kontraktowy nauczyciel wspomagający, świetlica
41 Żukowska-Walerian Dorota dyplomowany geografia