Order Przyjaciela Szkoły

Honorowy Order Przyjaciela Szkoły przyznaje się osobom zasłużonym dla naszej szkoły, w szczególności za:

– bezinteresowną pracę na rzecz szkoły

– wspieranie i popularyzowanie szkoły

– zaangażowanie w życie społeczności szkoły

Osoba, której nadano Order Przyjaciela Szkoły otrzymuje akt nadania tytułu w formie dyplomu oraz miejsce w galerii „Przyjaciel Szkoły”

Dotychczas w poczet Przyjaciół Szkoły mieliśmy zaszczyt przyjąć:

w roku szkolnym 2010/2011:

Pana Zenona Reszkę – Burmistrza miasta i gminy Błonie

Panią Martę Zarębę

w roku szkolnym 2011/2012:

Pana Pawła Białeckiego – Wice Starostę Powiatu Warszawsko – Zachodniego

Proboszcza Parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu księdza prałata Tadeusza Jaworskiego

w roku szkolnym 2012/2013:

Pana Marka Książka – Wice Burmistrza miasta i gminy Błonie

Panią Agnieszkę Chażewską

w roku szkolnym 2013/2014:

Panią Wandę Wójcicką

Państwa Katarzynę i Jacka Dunajewskich

w roku szkolnym 2014/2015:

Panią Dorotę Berlińską – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Błoniu

Pana Marcina Zatorskiego

Pana Wojciecha Paszkowskiego

w roku szkolnym 2015/2016:

Panią Annę Chrząszczewską

Panią Paulinę Grabarek

Pana Jerzego Oziemskiego

w roku szkolnym 2016/2017:

Panią Agnieszkę Paszkot

Pana Włodzimierza Leduchowskiego